Litt om oss

Revehiet er en liten naturbarnehage med 18 barn i alderen 3-6 år. Vi legger vekt på leken og den fysiske aktiviteten som vi mener er førskolebarnets fremste læringsarena. Natur og miljø er våre naturlige satsningsområder og vi følger trær, blomster, fugler og småkryp på øya gjennom årstidene. Utrolig spennende å se naturen våkne til liv på nært hold hver vår !!
Vi har baselokaler i Østre Strandgate og egen gapahuk på Odderøya, men vi bruker flittig hele friområdet der ute. Været og barna er ofte utslagsgivende for hvor turen går hver dag. Barna har sine favorittplasser og får ofte siste ordet i valg av ”dagens turplass”. Vi tilbereder et varmt måltid hver dag og da helst over bål. Det er viktig for oss at barna har glede av å være ute i naturen, så vi er ikke ute for enhver pris. Baselokalene våre er store og gode å ha når gradestokken kryper langt ned og vinden uler rundt hjørnene.
Foreldersamarbeid er viktig for oss i Revehiet. Foruten foreldermøte hver høst, foreldersamtaler to ganger i året og brukerundersøkelse hver vår, holder vi forelderkaffe en gang i måneden. Du finner mer om dette under  ”Årsplanen” vår.
Vi skriver blogg hver helg, her deler vi store og små hendelser barna er med på i løpet av barnehagedagen. Det brukes for dokumentering. Vi bruker også kameraet flittig og sikrer oss dermed unike øyeblikks opplevelser for alltid. 
Revehiet disponerer egen minibuss som frakter små og store ut i naturen hver dag. 


Post- og besøkadresse:
Revehiet Naturbarnehage
Østre Strandgate 6
4610 Kristiansand

Tlf:  38 02 80 48
Mob.452 82 270 / 932 17 433
Send e-post: revehiet.natur@gmail.com


Info: * Åpningstid: kl. 07.00 –16.30
 * Plasser fra   100%
 * Aldersgruppe:  3-6 år
 * Søskenmoderasjon: 30% for barn nr 2, 50 % for barn nr 3

Populære innlegg fra denne bloggen

Barnehager og skoler stenges fra og med 13.mars

Alle barnehager og skoler er fortsatt stengt