Fra Årsplan

Våre mål


MÅL FOR ARBEIDET I REVEHIET NATURBARNEHAGE:

 Barnehagelovens formål og innhold:
§ 1. Formål
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.

§ 2. Barnehagens innhold
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.  Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn.
Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
      
Dette er mange store ord. Den sier allikevel at barns utvikling i hovedsak skal fremmes
gjennom aktivitet og selvutfoldelse.
Aktivitet omfatter i denne sammenheng alle barnets uttrykksformer - både lek og arbeid og læring, så vel i individuell utfoldelse som i sosial samhandling. Leken er førskolebarnets hovedarena for læring. Her lærer de å mestre på egne premisser.
Dette gjelder spesielt på det sosiale plan. Samarbeid, evnen til å dele og evnen til å gi
og ta er viktige ferdigheter som oppøves gjennom leken, og som er basiskunnskaper barna
trenger for å få venner og selv bli en god lekekamerat.
Barns medbestemmelse er nå også blitt lovfestet, noe vi ser som helt naturlig her i Revehiet.
Det er barnas hverdag og helt naturlig at de får innvirke på flere nivå enn tidligere har vært vanlig.MER KONKRET ØNSKER VI I REVEHIET AT BARNA :  

 • - skal treffe barn og voksne og finne venner i barnehagen.
 • - skal lære å samarbeide med andre.
 • - skal delta i daglige arbeidsoppgaver og bli selvhjulpne.
 • - skal øves i å ta ansvar for egne og andres ting.                          
 • - skal bli kjent med Odderøya og dyre-, plante- og fuglelivet der.
 • - skal lære å like å ferdes i og ta vare på naturen.
 • - skal lære om kildesortering og behandling av søppel
 • - skal bli kjent med våre og minoritetsbarns høytids- og merkedager
 • - skal ferdes i utfordrende, men trygge omgivelser, og
 • få motoriske utfordringer på forskjellig nivå og underlag.
 • - skal lære rettferdighet og ærlighet.       

FORELDRESAMARBEID:

Personalet legger vekt på den daglige kontakten med foreldrene i hente-
og bringe-situasjonene. Viktige beskjeder kommer skriftlig på ”klypa” til barnet.
Følg godt med på lapper i garderoben på oppslagstavlen og utgangsdøren. 
Bruk ”bjella” i barnegarderoben hvis dere vil bli møtt i garderoben om morgenen.
Dersom foreldrene ønsker kontakt med personalet i løpet av dagen, kan vi nåes mellom 
kl.07.00 og kl.09.00 og etter kl. 14.30 på tlf. 38 02 80 48 
Mellom kl.09.00 og kl.14.30 er vi på Odderøya, og da kan vi treffes på mobil: 
Tlf. 452 82 270
Hvis barn skal hentes tidlig eller leveres sent, er dette lett å få til på ”øya”.
Gøran har styrertid onsdag og torsdag hele dagen og kan da enklest treffes på
mob.932 17 433. Torsdager er også møtedag med kommunen.   

Foreldremøte:
Vi ønsker å ha ett foreldremøte i året. På høsten like etter barnehagestart hvor det vil være anledning til å avholde foreldreråd med valg av en forelderrepresentant til samarbeidsutvalget. På våren gjennomfører vi en brukerundersøkelse, annethvert år er denne i samarbeid med Kommunen og sendt ut av Agderforskning. Her får vi i personalet greie på hva som er bra og hva som bør endres i barnehagen, direkte fra foreldrene anonymt. Dette ser vi på som en unik måte å forbedre oss på.
Hvis foreldrene ønsker to foreldremøter, kaller vi inn til det på vårparten også.
Vi håper foreldrene vil komme med ris og ros underveis i året, slik at vi kan forbedre oss og rette opp i eventuelle problemer etter som de dukker opp.Foreldresamtaler:
Foreldrene vil bli innkalt til en konfidensiell prat om og for deres
barn to ganger i løpet av barnehageåret, i november, og så igjen i overgangen april/mai.
Det er styrer og pedagogisk leder som har disse samtalene.
Foreldrene kan selvfølgelig be om en samtale når som helst utover dette dersom de måtte ønske det. Husk at personalet har taushetsplikt.

Forelderkaffe:
Vi ønsker å fortsette å ha en ettermiddag i måneden med besøk av foreldrene, evt. besteforeldre og søsken til en kaffekopp og fruktsalat.
Barna hjelper da til å fruktsalaten og stelle i stand.
Det hadde jo vært gøy om vi fikk til dette på Odderøya en gang også, så kunne foreldrene f.eks. fått sett lavvoleiren vår og områdene rundt, med hinderløypa. 

Dagbok:
Personalet skriver hver dag litt fra dagens hendelser og denne dagboken ligger på kommoden ved barnas garderobe. Det er ikke alltid like lett å få barna til å fortelle om dagen sin, men hvis foreldrene vet litt av det barnet har gjort i løpet av dagen, er det ofte en fin begynnelse. Vi håper alle leser denne.


Barnas bok:
Personalet skriver i tillegg til dagboken litt til hver av barnas egne ”bøker” om hva de har gjort og opplevd. Dette er ganske tidkrevende, så vi vil prøve å skrive
ca. èn gang i måneden. Her blir det mye bilder også. Vi håper dette vil bli en bok/perm full av opplevelser, tegninger, bilder, sitater ol. fra barna som kan bli et fint minne fra tiden i Revehiet Naturbarnehage.

Dugnader:      
 I år må vi ha en dugnad ute ved lavvoen vår. Vi trenger å lage et tregulv og
ha en skikkelig opprusting av hinderløypa. Vi håpet dette kunne kombineres med
en foreldrekaffe.. 

Juleavsluttning:
Barna og personalet lager Luciafest for foreldrene.
Det blir opptog og sang, og servering av lussekatter, gløgg, kaffe/te og saft.
Det vil også bli en mulighet for å smake på barnas julebakst.
Personalet ønsker å holde denne festen på Odderøya i år også, da vi mener det er et helt unikt og svært stemningsfullt konsept vi har laget der ute.
Om denne festen skal holdes på kveldstid, noe vi anbefaler, er opp til foreldrene. Det er ofte lettere å få med alle i familien da.

Påskefrokost:
Personalet ønsker å markere påsken sammen med foreldrene. Vi har tidligere år hatt en veldig koselig påskefrokost, og har lyst til at dette skal bli en av våre faste tilstelninger med foreldrene. Når og hvordan vi gjør dette kan vi komme tilbake til over nyttår. Dag, tidspunkt og innhold står åpent for forslag.

Minoritetsspråklige barns festdager:
Vi har barn hos oss med foreldre med forskjellig utenlandsk bakgrunn og vil gjerne få mulighet til å feire en av deres høytider i barnehagen. Her håper vi på nært samarbeid med foreldrene for å kunne gjennomføre dette på en fin måte. 

Sommeravslutning:      
Det vil bli en markering av barnehageårets slutt, men når, hvor og hvordan er 
enda uvisst. OL i hinderløypa med grilling ble avslutningen i vår. Grillfest i Bendiksbukta har vi også hatt, men vi tar med glede imot andre forslag fra foreldrene her også. Vi håper iallfall at dette er noe vi kan gjøre sammen med dere foreldrene.
TRADISJONER   I  BARNEHAGEN:      

Bursdager: 
Alle barna får markert bursdagen sin med krone m/ navn og alder.
Barna velger selv farge og pynt.
Vi synger bursdagssanger og sender opp «raketter» og bursdagsbarnet er midtpunktet for samlingsstunden denne dagen. Bursdagsbarnet har med noe godt hjemmefra som vi koser oss med på den store dagen, som dessert etter måltid nr.2, som regel.

                      
Nissefest: 
Vi lager nissefest med nissegrøt og saft og kanskje kommer nissen???
Alle barna må ha på seg noe rødt, eller blått som blånisser, og helst nisselue.
Fastelavn:                     
Vi markerer fastelavn med karneval for alle barna i barnehagen. Det er fint om alle foreldre følger opp med å la barna kle seg ut hjemmefra.Vi har selvbakte fastelavnsboller og pynter fastelavnsris.
Ja, også slår vi katta ut av sekken! 
                      

17. mai: 
Alle sentrumsbarnehagene markerer grunnlovsdagen vår hvert år. Hva dette vil innebære i år er enda ikke bestemt, men i tog må vi gå !! Vi håper på like god oppslutning som i fjor.
Pølser og is hører jo også en slik dag til, så fest skal det bli uansett for barna, og det har vi når vi er vell tilbake i barnehage. Overnatting: 
Vi håper å få til overnattingsturen på Odderøya for de eldste barna og personalet til sommeren i år også. Vi kan overnatte i lavvoen vår, eller kanskje under åpen himmel hvis været er ekstra fint. Vi trenger muligens en foreldre med på overnattingen, + to ansatte som vanlig.
Vi føler det er riktig å gjøre litt ekstra for de eldste som skal begynne på skolen. Dette er jo noe de yngre ser frem til og gleder seg til det blir deres tur.
Denne overnattingen er selvfølgelig helt frivillig for barna.Utflukter:
Vi håper å få til èn litt større utflukt i måneden, og men ingen er på plass enda.
Teaterbesøk, mulig Figurteaterfestivalen, Bronseplassen, besøke en som stopper ut dyr og Fylkesmuseet til jul. Gimle Gård med Naturmuseet blir noe i hvertfall de eldste skal besøke med ”skolen”, da deres samling av fisker er ganske unik.
Hvor mye utflukter vi vil ta er også avhengig av foreldrenes ønsker, barnehagens økonomi og muligheten til noe kjørehjelp fra foreldrene til enkelte av utfluktene. 


            FELLES BESTEMMELSER OG BESKJEDER:


- Klær og regntøy, fottøy, tøfler, støvler, drikkeflasker og matbokser navnes.
Fullstendig ekstra skift til barna skal alltid ligge i barnehagen, høst, vinter og vår skal det også ligge minst et skift med ulltøy i skifteposen.  
Tøyposen barnet selv har malt, er til dette bruk.

- Barna må ha med  uteklær slik at vi ikke blir forhindret
fra å dra ut på Odderøya eller være ute i hagen. Regntøy og gummistøvler er nødvendig hele året her på Sørlandet !

- Syke barn være hjemme fra barnehagen. Personalet stoler på at foreldrene 
 vurderer barnets beste og smittefaren.
- Personalet MÅ ha beskjed: 
Dersom barnet         
 - er sykt                                                         
 - skal ha en fridag eller ferie                                                         
 - skal hentes tidligere eller komme senere                                                         
 - skal hentes av andre enn de personalet kjenner og                                                           
 har navnet på.
Dagsrytme

kl.07.00  
BARNEHAGEN ÅPNER
God morgen.
Alle barn bør være i barnehagen til kl.09.00.
Barna har anledning til å spise frokost i barnehagen på morgenen hvis dette er et ønske, men da må den medbringes. 

FRILEK 
Barna har anledning til å sette i gang med lek og aktiviteter etter eget ønske. De voksne er deltagende i leken og hjelper til ved aktivitetene.

kl.09.30
Vi er klare til å dra ut på Odderøya i minibussen vår. Vi leker og har aktiviteter hele formiddagen. Barnas initiativ og medbestemmelse tillegges stor vekt i lek og aktiviteter.   

Fra kl. 10.00 
1. MÅLTID 
Barna har med niste og vann på ”tuteflaske” i sekken sin til dette måltidet hver dag, men barna bestemmer selv når de ønsker å spise. De voksne har med ekstra vann og fyller opp barnas flasker når de er tomme.Vi tilbyr også varm solbærtoddy til dette måltidet, når høstværet og vintertemperaturene tar til igjen.  

Innholdet frem til ca. kl.13.00 vil variere hver dag. Utflukter av forskjellig art og til forskjellige deler av øya vil komme inn her.
Mye fri lek og fysisk utfoldelse vil være en viktig del av dagen.
Vi har spennende natur og fortsatt uutforskede områder vi vil undersøke nærmere. Vi vil også ha samlingsstunder, om enn ikke hver dag, i forbindelse med eller rett før 2.måltid, med sang, fortellinger ol. Her kommer månedens tema frem.

Ca kl. 12.30
2. MÅLTID 
Vi spiser et varmt måltid tilberedt over bål. Bålbygging og matlaging vil barna være delaktige i.

kl.14.00
Vi er klare til å dra tilbake til barnehagen med minibussen igjen. Ettermiddagen tilbringer vi inne eller ute ved baselokalene våre.
Noen ganger vil vi dra fra øya litt tidligere for å ha aktiviteter i form av etterarbeid til det barna har gjort eller opplevd på øya.
Men for en stor del kan barna slappe av og pusle og leke med det de velger selv i tiden frem til de blir hentet. Vi spiser frukten barna har hatt med, oppdelt på fat. Dette er en jobb for ordensbarna.

kl.16.30
TAKK FOR I DAG.
Barna er med og rydder etter aktiviteter og lek både inne og ute, 
og på Odderøya hver dag. Alle hjelper alle !!

Populære innlegg fra denne bloggen

Alle barnehager og skoler er fortsatt stengt

Veiledningstelefon for familier med barn og unge