Barnehager og skoler stenges fra og med 13.mars

Oppdatert onsdag 18/3: 16:42

På grunn av kritiske samfunnsfunksjoner og tidspunktet dette er kommet på, må det tas hensyn til at noen få trenger et omsorgstilbud for barna eller ikke har klart å skaffe forsvarlige omsorgsløsninger.

Samfunnskritiske funksjoner:

Generelt:

·       Gjelder barn opp til 12 år

·       Begge foresatte, eller aleneforsørger, må ha en samfunnskritisk funksjon for å kunne sende barn i barnehagen/på skolen.
·       Barn som bare har én foresatt som samfunnskritisk funksjon, må altså være hjemme sammen med den andre forelderen.

·       Dersom én i husstanden er i hjemmekarantene skal ikke barn fra slik husstand være i barnehage/skole.

Les her om hvem som omfattes av begrepet samfunnskritiske funksjoner:


  • Foreldre som er i en av disse kategoriene bes snarest mulig om å ta kontakt med styrer Gøran Vinje, 93217433
  • Følg med på Kristiansand kommunes hjemmesider.

Vi oppfordrer dere til å holde dere oppdatert på hvordan man best forebygger smitte.

  • Foreldrebetalingen frafaller så lenge barnehagen er stengt pga koronautbruddet. Populære innlegg fra denne bloggen

Alle barnehager og skoler er fortsatt stengt

Veiledningstelefon for familier med barn og unge