Nasjonal uke for lusesjekk

Nå er det tiden for å sjekke om deres barn har lus. sjekk jevning, men 7 dager i strekk nå.

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/trykksaker/hodelusbrosjyre-rev.-290415.pdf

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/trykksaker/hodelus/head-lice---arabic-pdf2.pdf

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/trykksaker/hodelus/head-lice---english-pdf.pdf

Populære innlegg fra denne bloggen

Tips til hjemmeaktiviteter og digitale ressurser.

Videreføring av redusert åpningstid uke 20