Alarmtelefonen og andre hjelpeinstanser

For noen barn og familier er denne tiden ekstra krevende. Her er lenker til instanser dere kan kontakte hvis dere eller noen i familien har behov for å snakke med noen, eller er bekymret for barn rundt dere. 

Alarmtelefonen for barn og unge er døgnåpen, og voksne kan også ta kontakt hvis vi har spørsmål eller bekymringer. Vi har alle et ansvar for å følge med på at barna rundt oss har det bra. 


Alarmtelefonen for barn og unge: https://www.116111.no

Mental Helse - Foreldresupport: https://mentalhelse.no/fa-hjelp/foreldresupport


Populære innlegg fra denne bloggen

Tips til hjemmeaktiviteter og digitale ressurser.

Videreføring av redusert åpningstid uke 20